v sporových aj nesporových konaniach prostredníctvom flexibilného a osobného prístupu v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku.

Zaručený elektronický podpis

Naša advokátska kancelária ponúka svojim klientom využitie zaručeného elektronického podpisu, ktorý šetrí Váš čas i financie.

On-line právna poradňa je efektívny a moderný nástroj, ktorý umožňuje získať kvalifikované právne poradenstvo bez návštevy advokátskej kancelárie.

Advokátska kancelária

JUDr. Viktórie Kerekešovej

Advokátska kancelária JUDr. Viktórie Kerekešovej ponúka pre svojich klientov komplexné právne služby v sporových aj nesporových konaniach prostredníctvom flexibilného a osobného prístupu v slovenskom, maďarskom i anglickom jazyku. Pri poskytovaní právnych služieb, kladieme dôraz na vybudovanie vzájomnej dôvery, relevantnej na poskytnutie kvalifikovanej a účinnej právnej pomoci. Spolupracujeme s notárskymi a exekútorskými úradmi, znalcami a inými inštitúciami za účelom zabezpečenia promptného a kompletného právneho servisu pre našich klientov.

Cieľom našej advokátskej kancelárie

... je pragmatický a klientsky orientovaný prístup k efektívnemu riešeniu právnych problémov, zrozumiteľné prezentovanie možných právnych možností, pomoc pri rozhodovaní čo možno najjednoduchším spôsobom.
Dôraz kladieme na dobrú informovanosť klienta o stave a priebehu vybavovania jeho veci a spätnú väzbu medzi klientom a advokátom. Riešime vzniknuté problémy a preventívnym právnym poradenstvom a nesporovou činnosťou Vám pomáhame vytvárať stabilný a bezpečný priestor pre Váš život alebo podnikanie.

Zoznam advokátov

JUDr. Viktória Kerekešová je zapísaná v Zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7283 a súčasne je zapísaná v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní, v zozname advokátov ex offo pre konanie pred Ústavným súdom SR a v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci.

TOP