Občianske právo

 • všeobecné poradenstvo
 • vypracovanie a pripomienkovanie rôznych typov zmlúv
 • úprava vlastníckych práv
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • predaj, darovanie alebo zámena pozemkov, bytov a nebytových priestorov
 • zriaďovanie vecných bremien
 • spory týkajúce sa nehnuteľností
 • zodpovednosť za škodu a bezdôvodné obohatenie
 • vzťahy vyplývajúce z nájmu (spisovanie nájomných zmlúv, výpovede nájomných zmlúv, zastupovanie v súdnych sporoch
 • zastupovanie pred súdmi

JUDr. Viktória Kerekešová

Šafárikova č .71, 048 01 Rožňava
tel.: 0917 286 022
e-mail: advokat@dejure.sk

On-line právna poradňa

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy,
 • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

TOP