Obchodné právo

 • všeobecné poradenstvo
 • mimosúdne riešenie obchodných sporov
 • vymáhanie pohľadávok klientov a zastupovanie pred súdmi
 • vypracovanie obchodných zmlúv
 • vypracovanie právnych analýz
 • získavanie oprávnení na podnikateľskú činnosť
 • zakladanie všetkých obchodných spoločností a družstva a realizácia zmien v obchodnom registri
 • ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva
 • spory o náhradu škody

JUDr. Viktória Kerekešová

Šafárikova č .71, 048 01 Rožňava
tel.: 0917 286 022
e-mail: advokat@dejure.sk

On-line právna poradňa

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy,
 • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

TOP