Pracovné právo

  • všeobecné poradenstvo
  • príprava pracovných a manažérskych zmlúv
  • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer
  • otázky dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa
  • skončenie pracovného pomeru
  • zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch
  • dojednávanie konkurenčných doložiek a riešenie sporov z ich porušenia
  • zastupovanie v konaní pred súdmi a rozhodcovskými orgánmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi

JUDr. Viktória Kerekešová

Šafárikova č .71, 048 01 Rožňava
tel.: 0917 286 022
e-mail: advokat@dejure.sk

On-line právna poradňa

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy,
  • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

TOP