On-line právna poradňa

On-line právna poradňa je efektívny a moderný nástroj, ktorý umožňuje získať kvalifikované právne poradenstvo bez návštevy advokátskej kancelárie, pri zachovaní úplnej diskrétnosti. Po oznámení Vášho problému Vám oznámime cenu, za ktorú Vám vieme poskytnúť vhodné riešenie a po Vašom súhlase dostanete odpoveď. Na jednoduché právne otázky Vám poskytneme odpoveď bezplatne. Vyplnenie a odoslanie formulára na stránke nášho právneho poradenstva Vás k ničomu neviaže.

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy
  • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď

TOP