Rodinné právo

  • všeobecné poradenstvo
  • zastupovanie v konaní o rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode
  • vymáhanie nárokov z titulu vyživovacej povinnosti (1. vyživovacia povinnosť rodičov k deťom, 2. vyživovacia povinnosť detí k rodičom, 3. vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, 4. vyživovacia povinnosť medzi manželmi, 5. príspevok na výživu rozvedeného manžela, 6. príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke)
  • zastupovanie v konaniach o určenie alebo zapretie otcovstva
  • zastupovanie v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

JUDr. Viktória Kerekešová

Šafárikova č .71, 048 01 Rožňava
tel.: 0917 286 022
e-mail: advokat@dejure.sk

On-line právna poradňa

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy,
  • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

TOP