Exekúcie

  • právne poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok
  • analýza vymožiteľnosti pohľadávok
  • vypracovanie návrhov na vykonanie exekúcie
  • zastupovanie v exekučnom konaní až do úplného vymoženia nárokov klienta
  • zastupovanie povinných v konanie o výkon rozhodnutia (podávanie námietok v exekučnom konaní, podávanie návrhov na zastavenie a odklad exekúcie)

JUDr. Viktória Kerekešová

Šafárikova č .71, 048 01 Rožňava
tel.: 0917 286 022
e-mail: advokat@dejure.sk

On-line právna poradňa

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy,
  • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

TOP