Trestné právo

  • všeobecné poradenstvo
  • obhajoba v trestnom konaní
  • vypracovanie žiadosti o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosti o milosť, žiadosti o zahladenie odsúdenia a žiadosti o rozhodnutie o osvedčení
  • vypracovanie trestného oznámenia, návrhu, žiadosti, sťažnosti, odvolania, dovolania, návrhu na obnovu konania a návrhu na mimoriadne dovolanie advokátom
  • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
  • zastupovanie v konaní o odškodňovaní obetí násilných trestných činov

JUDr. Viktória Kerekešová

Šafárikova č .71, 048 01 Rožňava
tel.: 0917 286 022
e-mail: advokat@dejure.sk

On-line právna poradňa

Tým, že nám zašlete dopyt do on-line poradne, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

  • advokát má právo neodpovedať na nevhodné otázky predovšetkým tie, ktoré hrubo porušujú dobré mravy,
  • advokát neposkytuje právne rady telefonicky, týmto beriete na vedomie, že bez dostatočných podkladov Vám nemôže advokát poskytnúť kvalifikovanú odpoveď.

TOP